Festivalski tim

Producent & umjetnički direktor 
Stjepan Hundić, stjepan@fantastic-zagreb.com

Izvršni direktor 
Vanja Vascarac, vanja.vascarac@fantastic-zagreb.com

Koordinatorica festivala i društvene mreže
Dina Zastavniković, dina@fantastic-zagreb.com

Asistentica organizacije
Ulla Antolos

Selektor kratkog filma i VR programa
Vanja Vascarac

Odnosi s javnošću
Martina Kolarić, makomunikacije@gmail.com

Voditeljica lokacija
Ana Čosić

Dizajn i izrada web stranice
Marin Rajčić, Demode

Prijevod
Enisa Jelečević

Podnaslovi 
Marko Godeč, Ministarstvo titlova

Fotograf
Nikola Madunović


Organizatori 
Robot 22 d.o.o. & Udruga Rudolf

Osnivači festivala 
Stjepan Hundić
Mia Pećina Drašković