Fantastic Retro

45 godina
11.07.2022.
/ PONEDJELJAK
/ 21:30
Ljetna pozornica Tuškanac
40 godina
01.07.2022.
/ PETAK
/ 21:30
Ljetna pozornica Tuškanac
95 godina
12.07.2022.
/ UTORAK
/ 21:30
Ljetna pozornica Tuškanac
100 godina
09.07.2022.
/ SUBOTA
/ 19:00
Kino Tuškanac
50 godina
05.07.2022.
/ UTORAK
/ 21:30
Ljetna pozornica Tuškanac
45 godina
03.07.2022.
/ NEDJELJA
/ 21:30
Ljetna pozornica Tuškanac
40 godina
08.07.2022.
/ PETAK
/ 21:30
Ljetna pozornica Tuškanac