Raspored projekcija!

27.06.2024.
ČETVRTAK

21:30

Thrills&Chills
Ljetna pozornica Tuškanac
28.06.2024.
PETAK

21:00

Americana
KIC
28.06.2024.
PETAK

21:30

Fantastic Retro

25. godišnjica

Ljetna pozornica Tuškanac
29.06.2024.
SUBOTA

21:30

Thrills&Chills
Ljetna pozornica Tuškanac
29.06.2024.
SUBOTA

21:00

Hrvatski žanrovski film

Digitalno restaurirana kopija!

H-8

KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:30

World Panorama

Q&A s filmskom ekipom!

Ljetna pozornica Tuškanac
01.07.2024.
PONEDJELJAK

19:00

Americana
KIC
02.07.2024.
UTORAK

21:30

Thrills&Chills
Ljetna pozornica Tuškanac
02.07.2024.
UTORAK

19:00

Hrvatski žanrovski film

Digitalno restaurirana kopija!

KIC
03.07.2024.
SRIJEDA

18:30

Fantastic Retro

40. godišnjica

KIC
04.07.2024.
ČETVRTAK

18:30

World Panorama
KIC
05.07.2024.
PETAK

21:30

Americana
Ljetna pozornica Tuškanac
05.07.2024.
PETAK

19:00

Thrills&Chills
KIC
06.07.2024.
SUBOTA

21:30

World Panorama

Q&A s fimskom ekipom!

Ljetna pozornica Tuškanac
06.07.2024.
SUBOTA

18:30

Fantastic Retro

25. godišnjica!

KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

21:30

Fantastic Retro

70. godišnjica

Ljetna pozornica Tuškanac
08.07.2024.
PONEDJELJAK

21:30

World Panorama
Ljetna pozornica Tuškanac
09.07.2024.
UTORAK

21:30

Fantastic Retro

35. godišnjica

Ljetna pozornica Tuškanac

KRATKI PROGRAM

30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
30.06.2024.
NEDJELJA

21:00

Kratki program 1
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC
07.07.2024.
NEDJELJA

18:30

Kratki program 2
KIC